Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesinde Değişiklik Yapılmasında Dair Yönerge
02/07/2008 tarihli ve 2011 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan "Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi"nde 20/09/2010 tarihli ve 37421 sayılı Makam Onayı ile 01/09/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değişiklik yapılmış bulunmaktadır.
Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesinde Değişiklik Yapılmasında Dair Yönerge
21 Eylül 2010 11:55 -

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü


Sayı : B-10-0-THG-0-07-00-01/ 37451 21/09/2010
Konu : Yönerge Değişikliği
M. Esat Bozkurt Cad. Umut Sok. No: 19 Kolej ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat: D.KAVAK
Telefon: (0312) 4585002 Fax: (0312) 4351679
e-posta: performanskalite@saglik.gov.tr Elektronik Ağ: www.saglik.gov.tr
1
……………..VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğüne)


02/07/2008 tarihli ve 2011 sayılı “Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi’nin yürürlüğe konulduğu bildirilmiş ve mezkur Yönergenin uygulanmasına yönelik açıklamalar yapılmış idi.


02/07/2008 tarihli ve 2011 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan“Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi”nde 20/09/2010 tarihli ve 37421 sayılı Makam Onayı ile 01/09/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değişiklik yapılmış bulunmaktadır.


Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesinde 20/09/2010 tarihli ve 37421 sayılı Makam Onayı ile yapılan değişiklik ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.


1) 01/09/2010 tarihinden itibaren 20/09/2010 tarihli ve 37421 sayılı Makam Onayı ile yapılan değişiklik doğrultusunda işlem tesis edilmesi gerekmektedir.


2) 2010 yılı ikinci dönem için Hizmet Kalite Katsayısı’nın, Genel Müdürlüğümüz tarafından belirlenen Hizmet Kalite Standartları bölümleri ve standartlarının Koordinatörlük tarafından değerlendirilmesi suretiyle belirlenmesi gerekmektedir.


3) İl Performans ve Kalite Koordinatörlükleri tarafından 2010 yılı ikinci dönem için Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesinin ekinde yer alan Ek-1 sayılı Hizmet Kalite Standartları tamamı üzerinden değerlendirme yapılmayacaktır.


4) 2010 yılı ikinci dönem değerlendirmesine esas olacak, Hizmet Kalite Standartları bölümleri ve standartları Genel Müdürlüğümüz tarafından daha sonraki tarihlerde resmi yazı ile ayrıca bildirilecektir. Genel Müdürlüğümüzce 2010 yılı ikinci dönem değerlendirmesine esas Hizmet Kalite Standartları bölümleri ve standartları bildirilinceye kadar İl Performans ve Kalite Koordinatörlükleri tarafından değerlendirme yapılmaması gerekmektedir.


Bilgilerinizi ve yönerge değişikliği ile yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde uygulama tesis edilmesi hususunda gereğini rica ederim.


Dr. Hasan GÜLER
Bakan a.
Genel Müdür Yrd.
Ek: 1. Yönerge Değişiklik Metni (1 sayfa)

 

 

 


 

SAĞLIKTA PERFORMANS ve KALİTE YÖNERGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE


MADDE 1 - 02/07/2008 tarihli ve 2011 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan “Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi”nin sonuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.


“GEÇİCİ MADDE 4- (1) 2010 yılı ikinci dönem için Hizmet Kalite Katsayısı; Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen Hizmet Kalite Standartları bölümleri ve standartlarının Koordinatörlük tarafından değerlendirilmesi suretiyle belirlenir. Ayrıca belirlenen bölüm ve standartların bir sonraki dönemin ilk ayının 14 üncü günü sonuna kadar Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce değerlendirilmesi halinde Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen katsayı geçerlidir.”
Hizmet Kalite Katsayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır.


Hizmet Kalite Katsayısı = (Belirlenen Bölüm ve Standartlardan Elde edilen Puan / Belirlenen Bölüm ve Standartların Toplam Puanı- Belirlenen Bölüm ve Standartların Değerlendirme Dışı Toplam Puanı)

 

Yürürlük
MADDE 2 - Bu Yönerge, 01/09/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Bakan Onayı ile yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 3 - Bu Yönerge hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
0
1) Tarkan Erdamar (Dişhekimi)
15.12.2010 00:01:55
Bu bakanlık bizi yavaş yavaş acı çektirerekher gün öldürüyor zaten...
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)