Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı
Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı
Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı
24 Aralık 2016 -

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SAĞLIK HİZMETLERİ FİYATLANDIRMA KOMİSYONU

KARARI

Toplantı Tarihi: 06 /12 / 2016

Toplantı Sayısı : 2016 /9

Karar Tarihi : 06 /12/2016

Karar No : 2016 / 9

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu (SHFK) ilgili yönetmelik gereği 06/12/2016 tarihinde sekizinci olağanüstü toplantısını yaparak aşağıdaki kararlan almıştır.

MADDE 1- a) SUT Eki Ek 2/B Listesi'nde yer alan işlem puanlarının karar eki EK-l'de yer aldığı şekliyle yeniden düzenlenmesine,

b) SUT Eki Ek 2/C Listesi'nde yer alan işlem puanlarının karar eki EK-2'de yer aldığı şekliyle yeniden düzenlenmesine,

c) Karar eki EK-3'da yer alan işlem kodlarının SUT Eki EK-2/C-1 İlave Oran Uygulanacak İşlemler Listesine eklenmesine,

ç) Karar eki EK-4'da yer alan işlem kodlarının SUT Eki EK-2/C-1 İlave Oran Uygulanacak İşlemler Listesinden çıkarılmasına,

Belirlenen kararların yayımlanacak olan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtilen tarihte yürürlüğe girmesine oy birliği ile ,

MADDE 2- 27.10.2016 tarihli, 2016/7 sayılı ve 06.12.2016 tarihli, 2016/9 sayılı Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu toplantılarında Myalept 11,3 mg 1 vial isimli ilaca ilişkin Alternatif Geri Ödeme Komisyonunun 25,10.2016 tarihli kararı uygun bulunmuş ve söz konusu ilacın "konjenital jeneralize lipodistrofi" tanısında reçeteleme ve raporlama koşullarının;

"(1) Leptin düşüklüğü (erkeklerde < 8 ng/ml; kadınlarda < 12 ng/ml) bulunan ve metabolik bozuklukların düzeltilmesine yönelik tedavilerin ( metformin, glitazon, insülin, hipolipidemik tedavi ve diyet) en az 6 ay kullanılmasına rağmen yanıt alınamamış hastalarda, 6 ay süreli çocuk endokrinoloji ve/veya erişkin endokrinoloji ve metabolizma uzmanlarından oluşan sağlık kurulu raporu ile bu hekimlerce reçetelenerek tedaviye başlanır. Metabolik bozuklukların düzeltilmesine yönelik tedavilerden yanıt almamama kriterleri;

a) HbAlc>%8veya

b) Trigliserid > 300 mg / dİ veya

e) ALT ve AST düzeyleri üst sınırın 2 katından fazla veya

ç) Günlük insülin dozu 1,5 ünite / kg üzerinde olması

(2) 6 aylık metreleptin tedavisi sonrasında yukarıdaki kriterlerden en az ikisinde düzelme sağlanmaması durumunda tedavi kesilir. İdame tedavisine geçilen hastalarda 6 ay süreli çocuk endokrinoloji ve/veya erişkin endokrinoloji ve metabolizma uzmanlarından oluşan sağlık kurulu raporu ile bu hekimlerce reçetelenerek tedavi sürdürülür." hususlarını içermesine ve söz konusu ilacın alınan kararlar doğrultusunda reçeteleme ve raporlama koşullarının Sağlık Uygulama Tebliğinde yayımlanması, model gereği sözleşme imzalanması söz konusu ise sözleşme hükümlerinin yürütümü ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesi ve Alternatif Geri Ödeme Komisyonu kararlarının yürürlük tarihlerinin söz konusu Komisyon kararlarına göre belirlenmesi ile ilgili işlemlerin GSS Genel Müdürlüğü ve ilgili Daire Başkanlıklarınca yürütülmesine oy birliğiyle olumlu görüşle,

Karar verilmiştir.

EK-l

EK-2/B

HİZMET BAŞI İŞLEM PUAN LİSTESİ

KODU

İŞLEM ADI

AÇIKLAMA

İŞLEM

PUANI

619.910

Müdahaleli vajina] doğum

 

241,15

619.911

Müdahaleli vajinal doğum (İlk doğum)

 

301,43

619.912

Müdahaleli vajinal doğum (Çoğul gebelik)

 

301,43

619.913

Müdahaleli vajinal ilk doğum (Çoğul gebelik)

 

313,50

619.920

Normal vajinal doğum

 

241,15

619.921

Normal vajinal doğum (İlk doğum)

 

301,43

619.922

Epidural anestezi ile vajinal doğum

 

241,15

619.923

Epidural anestezi ile vajinal doğum (Çoğul gebelik)

 

301,43

619.926

Normal vajinal doğum (Çoğul gebelik)

 

301,43

619.927

Normal vajinal ilk doğum (Çoğul gebelik)

 

313,50

EK-2

TANIYA DAYALI İŞLEM PUAN LİSTESİ

PAKET

KODU

İŞLEM ADI

AÇIKLAMA

İŞLEM

GRUBU

*

İŞLEM

PUANI

P619910

Müdahaleli vajinal doğum

Servikal prostaglandinler hariç, epizyotomi dahil

D

*

876,90

P619911

Müdahaleli vajinal doğum (İlk doğum)

Servikal prostaglandinler hariç, epizvotomi dahil

D

*

1.096,12

P619912

Müdahaleli vajinal doğum (Çoğul gebelik)

Servikal prostaglandinler hariç, epizyotomi dahil

D

*

1.096,12

P619913

Müdahaleli vajinal ilk doğum (Çoğul gebelik)

Servikal prostaglandinler hariç, epizyotomi dahil

D

*

1.138,80

P619920

Normal vajinal doğum

Servikal prostaglandinler hariç, epizvotomi dahil

D

*

876,90

P619921

Normal vajinal doğum (İlk doğum)

Servikal prostaglandinler hariç, epizyotomi dahil

D

*

1.096,12

P619922

Epidural anestezi ile vajinal doğum

Servikal prostaglandinler hariç, epizyotomi dahil

D

*

931,70

P619923

Epidural anestezi ile vajinal doğum (Çoğul gebelik)

Servikal prostaglandinler hariç, epizyotomi dahil

D

*

1.096,12

P619926

Normal vajinal doğum (Çoğul gebelik)

Servikal prostaglandinler hariç, epizyotomi dahil

D

*

1.096,12

P619927

Normal vajinal ilk doğum (Çoğul gebelik)

Servikal prostaglandinler hariç, epizyotomi dahil

D

*

1.138,80

EK-3

İLAVE ORAN UYGULANACAK İŞLEMLER LİSTESİ ( EK-2/C-1)

PAKET

KODU

 

ORAN (%)

P700944

Transkateter protez aortik kapak implantasyonu (Replasmanı)

30

P7Ö0945

Transkateter protez pulraoner kapak ımplantasyonu (Replasmanı)

30

EK-4

İLAVE ORAN UYGULANACAK İŞLEMLER LİSTESİ ( EK-2/C-1)

PAKET

KODU

 

ORAN (%)

P619910

Müdahaleli vajinal doğum

20

P619911

Müdahaleli vajinal doğum (İlk doğum)

20

P619912

Müdahaleli vajinal doğum (Çoğul gebelik)

20

P619913

Müdahaleli vajinal ilk doğum (Çoğul gebelik)

20

P619920

Normal vajinal doğum

20

P619921

Normal vajinal doğum (İlk doğum)

20

P619922

Epidural anestezi ile vajinal doğum

20

P619926

Normal vajinal doğum (Çoğul gebelik)

20

P619927

Normal vajinal ilk doğum (Çoğul gebelik)

20

P700941

Transkateter protez kapak ımplantasyonu (Replasmanı)

30

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
28/10-31/10 6. Ulusal Bağırsak Mikrobiyotası ve Probiyotik Kongresi ENDOKRİNO... ANTA
28/10-01/11 5. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi MİKROBİYO... İZMİ
31/10-02/11 Türkiye Maternal Fetal Tıp Derneği Ultrasonografi Kursu KADIN... İSTA
30/10-03/11 63. Türkiye Milli Pediatri Kongresi PEDİATRİ KIBR
23/11-23/11 TMFTP Tıbbi Uygulamalar ve Hukuk Kongresi TIP... ANKA
21/11-24/11 15. Türkiye Acil Tıp Kongresi ACİL TIP ANTA
26/11-30/11 3. Uluslarası – 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi HALK SAĞLIĞI ANTA