SUT'a bir tepki de geriatri uzmanlarından: Hastalarımız mağdur olur
Sağlık Uygulama Tebliğin güncellenmesine bir tepki de Geriatrik Bilimler Derneğinden geldi. Dernek Başkanı Prof . Dr. Ahmet Turan Işık güncellemeler ile ilgili olarak; geriatri hasta grubunu etkileyecek olan ilaç düzenlemelerinin hem geriatri uzmanlarını hem de hastaları mağdur edeceğini ifade etti
SUT'a bir tepki de geriatri uzmanlarından: Hastalarımız mağdur olur
10 Eylül 2019 15:15 - MEDİMAGAZİN

MEDİMAGAZİN - Sağlık Uygulama Tebliği’nde 18 Mayıs 2018 tarihinde yapılan değişiklik ile trisiklik, tetrasiklik ve SSRI (serotonin geri alım inhibitörleri) grubu antidepresanların 6 aydan uzun kullanımlarında kurum tarafından ödenmesi için psikiyatri uzmanı raporu şartı getirildiğini hatırlatan Prof. Dr. Ahmet Turan Işık düzenlemenin hasta- hekim ilişkisini aksattığını kaydederek şunları aktardı:

 “Belirtilen tarih öncesinde geriatri uzmanlarının takipli hastalarına başlayabildikleri tedaviler, bu değişiklik sonrası aksayabilmekte ve/veya hastaya maddi yük getirmeye başlamıştır. Bu süreç nedeniyle hastalar zor durumda kalmış, hekimin tedavi seçenekleri dolaylı olarak kısıtlanmış ve hasta-hekim ilişkisinde bozulmalar yaşandığı gözlenmiştir. Ayrıca Bupropion, vortioksetin ve agomelatine yalnızca major depresif bozukluk tanısıyla psikiyatri ve nöroloji uzmanlarınca rapor düzenlenebilmektedir. Yaşın ilerlemesi ile sıklığı artan nörodejeneratif hastalıklarla ve duygudurum bozukluklarıyla geriatri pratiğinde sıklıkla karşılaşılmaktadır. Bu hastalıkların tedavisinde geriatri alanının seçeneklerini kısıtlamak, geriatristleri eğitimini aldığı disiplinin hastayı hakettiği tedaviden mahrum bırakmak anlamına gelebilmektedir. Bir yaşlının duygudurum bozukluklarına yönelik tedavisi için psikiyatri uzmanına başvurmasını zorunlu kılmak ilgili bireyi gereğinden fazla zahmete sokmak, sağlık kaynaklarının fazla kullanımına yol açmak ve bunların doğal bir sonucu olarak tetkik ve tedavi maliyetlerinin artması anlamına da gelmektedir.”


SUT değişiklikleri nöroloji uzmanlarını isyan ettirdi: Bir çok hasta zor durumda kalacak 


Geriatri Uzmanlarının, iç hastalıkları uzmanlığı sonrası, içerisinde zorunlu Nöroloji ve Psikiyatri anabilim dalı rotasyonları yer alan 3 yıllık geriatri yan dal eğitimi aldığını hatırlatan Prof. Dr. Işık bu hastalıkların, biyolojik ve fonksiyonel kayıplarla bu hastalara uygulanan tedavi yaklaşımlarının etkileşimi gibi oldukça karışık hekimlik pratiği bilgisini gerektirdiğini kaydetti.


Güncellenen SUT Resmi Gazete'de: İşte ödeme ve ilaç listelerindeki değişiklikler 


“Geriatri hastalarına bütüncül yaklaşım ile tedavi uygulanmalı”

Tıbbın diğer ihtisas alanlarından farklı olarak geriatrik olguların günlük yaşam aktivitelerinin yani fonksiyonelliğin artırılması tedavinin öncelikli hedefi olduğunu vurglayan Prof. Dr. Işık “Bu kadar kapsamlı bir inceleme birçok hastalığın daha belirti vermeden önce teşhis ve tedavisini mümkün kılar. Bu değerlendirmeler doğrultusunda polifarmasi, depresyon, demans, malnutrisyon, uyku bozuklukları, ağrı, sarkopeni, düşmeler, inkontinans gibi geriatrik sendromlar ile başarılı yaşlanma süreçleri geriatrinin temel ilgi alanını oluşturmaktadır. İlerleyen yaş ile birlikte artan komorbidite ve buna bağlı olarak polifarmasinin sıklığı nedeniyle yaşlı hastanın bütüncül bir yaklaşımla uygun hedefler belirlenerek sağlık yönetiminin yapılması gerekmektedir. “ dedi.


SUT'ta neler değişti? Çalışma Bakanı açıkladı 


“Geriatri uzmanının SGK tarafından kısıtlanması bu sürecin başarısına ket vurmakta”

“ Bir yaşlının sıklıkla karşı karşıya olduğu kronik hastalıklar ve yukarıda belirtilen geriatrik sendromların tetkik ve tedavi aşamasında geriatri uzmanının SGK tarafından kısıtlanması bu sürecin başarısına ket vurmaktadır. “ diyen Prof. Dr. Işık Sağlık Uygulama Tebliği’nde yer alan bazı maddelerde değişiklikler yapılarak gereken yetkinliğin sağlanmasının bilimsel kanıtlar ve etik normlarla çelişen mevcut sürecin düzelmesine faydalı olacağı kanısında olduklarını belirtti.

Prof. Dr. Işık’ın üzerinde değişiklik yapmasını önerdiği maddeler:

  • Sağlık Uygulama Tebliği’nde 18 Mayıs 2018 tarihinde yapılan değişiklik ile trisiklik, tetrasiklik ve SSRI (serotonin geri alım inhibitörleri) grubu antidepresanların 6 aydan uzun kullanımlarında kurum tarafından ödenmesi için psikiyatri uzmanı raporu şartı getirilmiştir. Belirtilen tarih öncesinde geriatri uzmanlarının takipli hastalarına başlayabildikleri tedaviler, bu değişiklik sonrası aksayabilmekte ve/veya hastaya maddi yük getirmeye başlamıştır. Bu süreç nedeniyle hastalar zor durumda kalmış, hekimin tedavi seçenekleri dolaylı olarak kısıtlanmış ve hasta-hekim ilişkisinde bozulmalar yaşandığı gözlenmiştir. Ayrıca Bupropion, vortioksetin ve agomelatine yalnızca major depresif bozukluk tanısıyla psikiyatri ve nöroloji uzmanlarınca rapor düzenlenebilmektedir. Yaşın ilerlemesi ile sıklığı artan nörodejeneratif hastalıklarla ve duygudurum bozukluklarıyla geriatri pratiğinde sıklıkla karşılaşılmaktadır. Bu hastalıkların tedavisinde geriatri alanının seçeneklerini kısıtlamak, geriatristleri eğitimini aldığı disiplinin hastayı hakettiği tedaviden mahrum bırakmak anlamına gelebilmektedir. Bir yaşlının duygudurum bozukluklarına yönelik tedavisi için psikiyatri uzmanına başvurmasını zorunlu kılmak ilgili bireyi gereğinden fazla zahmete sokmak, sağlık kaynaklarının fazla kullanımına yol açmak ve bunların doğal bir sonucu olarak tetkik ve tedavi maliyetlerinin artması anlamına da gelmektedir.

 

  • Demans, geriatri pratiğinin en önemli sendromlarından birisidir ve Geriatri kliniklerinde kognitif bozukluğun erken dönemde saptanması için Ayrıntılı Geriatrik Değerlendirmenin bir parçası olarak kognitif değerlendirme rutin olarak yapılmaktadır. Bu hastaların takibin de ortaya çıkan nonkognitif semptomların tedavisinde zaman zaman kullanılabilen anti-psikotiklerden sadece risperidon’un geriatri uzmanlarınca reçete edilip diğerlerinin SUT tarafından kısıtlanması hastaların başka bir mağduriyet konusu olup geriatrisler için de zorluk oluşturmaktadır. Bu nedenle, genel tıbbi duruma bağlı mental bozukluklar (11.01 medulla kodlu, ICD kodları F07, F09, F99, Z81.0) tanısıyla da bu ilaçların raporlanıp reçete edilebilmesi ve özellikle yaşlı bir demans hastasının tek bir hekim (geriatrist) tarafından yönetilmesi önem arzetmektedir.

 Tıbbi cihaz sektörü SUT değişikliğinden memnun: Teşekkür ediyoruz


“Yaşlıları ilgilendiren hastalıklar tek elden idare edilmeli”

Taleplerinin en temel gerekçelerinden birinin “yaşlıların sağlık hizmetlerinin bu konuda yetkili tek merkez tarafından yürütülmesi ve yaşlıların hastanelerde poliklinik poliklinik dolaşarak mağdur olmaması” olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Işık yaşlılara ait hastalıklar ve bu konudaki tedavilerin tek elden bütüncül bir şekilde idare edilmesi gerektiğini kaydetti.

Geriatrik Bilimler Dernek Başkanı Prof. Dr. Işık yapılacak düzenlemeler ile geriatri uzmanlarının motivasyonunun artacağını şu sözlerle ifade etti:

“Karşılık beklemeden üstün gayretle çalışmakta olan geriatri uzmanlarının motivasyonu artacaktır ve 2020 yılında yüzde 10’u 65 yaş üzerinde olacak ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda yaşlı sağlık problemleri konusunda uzmanlaşmış geriatri uzmanı sayısının hızla artacağı da bir gerçektir. Sonuçta, belirtilen bu düzenlemelerin yapılmasıyla hızla yaşlanmakta olan ülkemizde yaşlı değerlendirilmesi bir standart kazanacak ve bu konu ile ilgili gerek resmi gerekse özel kuruluşların ilgisi hızla artarak geriatri ülkemizde hakkettiği değeri bulacaktır.”

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
2
1) Ali Ekrem Aydın (Hekim)
14.09.2019 20:42:24
Yaşlıları bütüncül değerlendirmesi için bir uzmanlık programı açıyorsunuz. Sonra da bütüncül tedavi edemesinler diye geriatristlerin yetkilerini SGK kapsamında kısıtlıyorsunuz. Yorumsuz.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)